Làm thế nào chắc chắn các sản phẩm của CHIPVN được bảo quản trong điều kiện tốt nhất?

 Hàng hóa tại CHIPVN được lưu trữ trong điều kiện thích hợp để đảm bảo sản phẩm luôn luôn ở trạng thái tốt nhất và còn mới nguyên. 

Categorized in: