Sau khi bàn giao đơn hàng thành công cho đối tác vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi đến đường link theo dõi tình trạng giao hàng qua email đăng ký thành viên của bạn hoặc nhắn tin qua SMS cho bạn trạng thái đơn hàng. Trong thời gian giao hàng xin giữ điện thoại , để shipper có thể liên lạc được.

Categorized in: