Nếu bạn muốn thay đổi sản phẩm trong đơn hàng, cách tốt nhất là bạn sẽ đặt lại đơn hàng mới sau khi đơn hàng hiện tại được hủy.

Bạn có thể đặt đơn hàng khi sản phẩm đang được mở bán. Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ nếu bạn có thắc mắc.

Categorized in: