Đừng lo lắng nếu bạn bị lỡ cuộc gọi của chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn. Chúng tôi chỉ hủy đơn hàng khi chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bạn từ khi đặt hàng trong vòng 6 giờ làm việc, bởi vì sản phẩm của chúng tôi được bán trong khoảng thời gian và số lượng nhất định. Chúng tôi không muốn các thành viên khác bỏ lỡ cơ hội mua sắm của họ.

Categorized in: