Đừng lo lắng nếu quý khách có lỡ cuộc gọi của chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.   

Đơn hàng chỉ bị hủy khi chúng tôi không thể liên hệ trong vòng 6 giờ làm việc kể từ khi quý khách đặt đơn hàng.

Vì ưu đãi của chúng tôi bị giới hạn về thời gian và số lượng, chúng tôi không muốn các thành viên khác bỏ lỡ cơ hội của mình.

Categorized in: