Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào địa chỉ của bạn cũng như tình trạng hàng hiện tại trong kho của chúng tôi. Thời gian giao hàng dự kiến là từ 1 đến 3 ngày làm việc sau khi đơn hàng được xác nhận đối với các đơn hàng tại TPHCM. Từ 1 đến 7 ngày đối với các đơn hàng ngoài TPHCM.

Xin lưu ý rằng trước khi giao hàng cho bạn, chúng tôi phải xác nhận đơn hàng, vì vậy chỉ cần để điện thoại ở chế độ liên lạc, hàng có thể đến tay bạn sớm nhất có thể!

Categorized in: