Sau khi xác nhận đơn hàng của bạn, CHIP sẽ chuẩn bị, kiểm tra hàng hóa của bạn, niêm phong và gửi nó cho đối tác vận chuyển tin cậy . Đơn hàng của bạn sẽ được giao trong vòng từ 1-3 ngày làm việc đối với các đơn hàng tại TPHCM . Đồng thời, sau khi bàn giao đơn hàng thành công cho đối tác vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi đến đường link theo dõi tình trạng giao hàng qua email, phone đăng ký thành viên của bạn.

Categorized in: