Với phương thức thanh toán khi nhận hàng, bạn có thể trả tiền mặt cho người giao hàng theo hóa đơn. Hình thức này được áp dụng trên toàn quốc. Bạn chỉ phải thanh toán khi nhận được hàng theo đúng số tiền của đơn hàng.

It d

Categorized in: