Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn ngay khi chúng tôi nhận lại sản phẩm từ bạn.

Trong trường hợp hoàn tiền qua ngân hàng, quá trình giao dịch sẽ mất khoảng 5-7 ngày làm việc.