Chương trình khuyến mãi đặc biệt là cơ hội mua sắm với những ưu đãi chưa từng có, vì vậy chúng tôi sẽ không áp dụng chính sách hoàn trả.

Chúng tôi sẽ ghi chú cho bạn biết thông tin này tại trang sản phẩm bạn chọn, cũng như tại bước đặt hàng