Nếu bạn là khách hàng mới hoặc có sự thay đổi trong đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết sản phẩm trong đơn hàng, thông tin liên hệ của bạn và thông tin giao hàng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua những bước tiếp theo.

Bước này thì rất cần thiết trước khi chúng tôi tiếp tục, vì vậy vui lòng để ý điện thoại để chúng tôi có thể giao đến bạn nhanh nhất có thể!

Categorized in: